medical_care_image

UCMG có sự hợp tác của hơn 200 bác sĩ gia đình, tất cà đều được chứng thực với hiệp hội y sĩ chuyên khoa về tổng quát, Y khoa Gia Đình, Nội Thương người lớn, Nhi Khoa và Sản Phụ Khoa tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra UCMG còn có hợp đồng cuả hơn 300 bác sĩ chuyên khoa về đủ mọi ngành. Tất cả đều tốt nghiệp các văn bằng chuyên khoa tại Hoa Kỳ.

UCMG sẽ cho phép quý vị khám bác sĩ siêu chuyên khoa dù rằng các bác sĩ đó không có hợp đồng với UCMG.

UCMG hợp tác với các bác sĩ chỉ chuyên săn sóc cho qúy vị nếu quý vị cần phải diều trị trong bịnh viện.

Hiện tại, có ba nhóm bác sĩ chuyên săn sóc cho bịnh cần nhập viện: nhóm Tâm Nguyễn, nói tiếng Việt, nhóm Souther California Hospitalist network dành cho thành viên ngoại quốc. South County Pediatric Critical chuyên săn sóc cho bịnh nhân nhi đồng cần nhập vịện.

Tuy nhiên, nếu quý vị phải nhập viện vô các bịnh vịện ngoài Quận Cam, UCMG vẫn cho phép các bác sĩ không có hợp đồng với UCMG săn sóc đầy đủ cho quý vị.

Nếu tình trạng sức khỏe cần quý vị phải nằm thêm trong bịnh viện sau thời kỳ cấp tính, quý vị sẽ được chuyển qua các vịên điều dưỡng cho đến khi qụý vị được phép xuất viện để về nhà hay được chuyển qua trung tâm điếu trị lâu dài khác . Hai bác sĩ Ngô Williams Lợi và Trương Như đã được ban giám đốc UCMG chỉ định công tác nhập vịên và theo dõi các bịnh nhân trong lúc họ đang nằm trong vịên.

UCMG cũng có hợp đồng với các bác sĩ Chuyên về Bàn chân, Châm Cứu, Chỉnh Xương, Chuyên viên tập nói, Giúp bịnh nhân duy trì và hoàn thiện khả năng trong đời sống hằng ngày, Vật Lý Trị Liệu, cũng như các cơ quan cung cấp những dụng cụ y khoa.

UCMG hợp tác với Lab Corps để cung cấp dịch vụ về phòng thí nghiệm cho thân chủ tổ hợp. Trung Tâm Quang Tuyến Magnolia chuyên cung cấp tất cả mọi dịch vụ về Quang Tuyến. Hai cơ quan này cho biết kết qủa nhanh chóng chính xác, dễ dàng cho các bác sĩ trong việc theo dõi tiến trình bịnh.