medical_care_image

Quý vị nên chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên như thế nào

Nếu quý vị ghi danh với một bác sĩ gia đình thuộc Tổ hợp UCMG, quí vị sẽ nhận được sổ thành viên UCMG miêu tả các điều luật, các hướng dẫn cách để trở thành một thành viên với tinh thần tương tác.

Phòng quản trị Tổ Hợp sẽ thông báo cho văn phòng bác sĩ gia đình là người thành viên mới cần được gặp hẹn trong vòng 120 ngày kể từ ngày họ gia nhập Tổ hợp.

Tuy nhiên, nếu quý vị chủ động làm cuộc hẹn đầu tiên, quý vị cần nên ghi xuống các lý do cho cuộc hẹn cũng như các dấu hiệu bệnh trạng trước khi quý vị đến gặp bác sĩ.

Quý vị nên đưa trình thẻ thành viên của Tổ hợp Y tế cho thư ký văn phòng bác sĩ. Quý vị cần phải điền vào mẫu ghi danh với tất cả các dữ kiện cá nhân như tên họ, địa chỉ, số điện thoại, số An sinh Xã hội, tên người liên lạc trong trường hợp khẫn cấp. Trước khi khám nghiệm, một y tá sẽ hỏi quí vị về tất cả các loại thuốc cũng như các dụng cụ y khoa quý vị đang dùng.

Bác sĩ của quý vị có thể hỏi quý vị ký giấy đồng ý để chuyển hồ sơ của quý vị từ nơi chăm sóc sức khỏe của quí vị trước đây.

Ngoài ra, quý vị còn cần nên chuẩn bị sẵn giấy ủy quyền (durable power of attorney) - một chứng từ mà quý vị chỉ định một người nào khác để thay mặt quý vị quyết định các vấn đề pháp lý, tài chánh và sự chăm sóc sức khỏe của mình - và giấy chỉ thị về việc chăm sóc sức khỏe (health care directives) - một chứng từ chỉ thị cho bác sĩ, gia đình, và bạn bè về ước muốn của quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe khi quý vị không còn thể tự mình quyết định. Chứng từ này liệt kê các hình thức đặc biệt mà quý vị muốn chữa trị hoặc không muốn chữa trị.