medical_care_image

Mục đích quan trọng nhất của United Care Medical Group là chăm sóc sức khỏe cho thành viên với phẩm chất cao mà không có phí tổn hoặc với phí tổn thấp nhất.

Chúng tôi luôn gắng hết sức để xây dựng và củng cố mối quan hệ lâu dài với các thành viên bằng cách áp dụng những sự chăm sóc được sắp xếp phù hợp theo ước muốn, nhu cầu và cá tính riêng của quí vị.

Triết lý của chúng tôi là giúp bệnh nhân có cuộc sống khỏe mạnh toàn diện - chứ không phải chỉ chữa trị khi nào họ có bệnh. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bác sĩ và các thành viên của Tổ hợp để cung cấp các phương sách, hướng dẫn, và hiểu biết chuyên môn hầu nâng cao chủ trương "y tế phòng ngừa" của Tổ Hợp.

Tuy nhiên, khi ngả bệnh, quí vị sẽ được một đội ngũ y sĩ tận tâm và nhiệt tình chăm sóc sức khỏe cho qúy vị.