medical_care_image


UCMG khuyến cáo quý thân chủ phải chích ngừa Cúm mỗi năm từ tháng Chín cho đến hết tháng Ba.

Đặc biệt là từ tháng Hai, 2020 khi đại dịch Covid 19 bắt đầu lan tràn. Qúy vị nên chích ngừa Cúm để khỏi bị lưỡng nạn: vừa bị Cúm, vừa bị Covid 19.

UCMG cho phép thân chủ tuổi từ Sáu tháng trở lên đều nên chích ngừa Cúm ở tại các văn phòng bác sĩ hay bất cứ các cơ quan, dược phòng nào cũng được.

Để ngăn ngừa nhiễm virut Covid 19, quý ví nên ở trong nhà, và chỉ đi ra ngoài nếu có nhu cầu khẩn thiết. Từ ba tuổi trở lên phải đeo mặt nạ khi ra khỏi nhà; Giữ khoảng cách sáu feet xa nhau; rửa tay thường xuyên.

Nếu cảm thấy mình bị nhiễm Covid 19 mà triệu chứng như nóng sốt, ho khan, đau cổ họng, ói mửa, quý vị cẩn liên lạc bác sĩ của mình. Nếu cảm thấy khó thở quý vị nên đi vào phòng cấp cứu.

Có nhiều trung tâm để thử Covid 19 tại Quận Cam. Xin gọi cho sở Y Tế Công Cọng ở số (714) 834-2000 hay vào mạng lưới ở điạ chỉ ochealthinfo.com

Hiện tại đã có thuốc chủng ngừa Covid 19. Có hai loại đang luân hành: Pfizer phải chích hai mũi cách nhau 21 ngày. Moderna cũng phải chích hai mũi cách nhau 30 ngày.

Việc phân phối thuốc chủng do cơ quan y tế công cọng điều hành. Nhân viên y tế tiêp xúc trực tiếp với bịnh nhân Covid 19 đã được ưu tiên chích ngừa. Kế đến là bịnh nhân đang nằm trong các viện điều dưỡng, quý vị cao niên trên 85 tuổi. Đại chúng sẽ được chích ngừa vào khoảng tháng Hai 2021 hay sau đó.

Quý vị hãy liên lạc với bác sĩ của mình để biết rõ thêm chi tiết về thuốc ngưà Covid 19, liều lượng, và các phản ứng do thuốc gây ra.